Política de privacitat i protecció de dades

Mitjançant el present comunicat Viemocions, portal de l’agència de viatges de SAPIENSTRAVEL S.L., amb domicili social al carrer Diputació, 279 1è 7a. 08007 Barcelona telf. 934877626, email info@www.viemocions.com, titular del lloc web: www.viemocions.com, amb la llicència d’agència de viatges GC-002403, inscrita en el Registre Mercantil: Tomo: 42870, Foli 159, Secció NE, full 416829, Número d’inscripció 1, posa en coneixement de la seva política de protecció de dades de caràcter personal, per a que els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a SAPIENSTRAVEL S.L. les dades personals que se’ls requereixi seran exactes i posats al dia de forma que responguin  amb veracitat a la situació actual de l’afectat. L’usuari haurà de respondre de la veracitat i certesa de les dades subministrades i comunicar qualsevol modificació dels mateixos que es produeixin en el futur.

Conforme al Art.5 LOPD l’informem que les dades subministrades per vostè passaran a formar part del fitxer usuari del portal de Viemocions, de SAPIENSTRAVEL S.L., únic destinatari de la informació, tenint com a finalitat la gestió del registre d’usuaris, de la subscripció a les nostres ofertes i notícies, contestació de consultes online. És obligatori el subministrament de les dades personals sol·licitades per poder prestar-li el servei que vostè ens requereix. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició a l’adreça: Diputació , 279 1è 7a. 08007 Barcelona o a info@www.viemocions.com.

L’usuari accepta de forma inequívoca que les dades personals per ell facilitades a SAPIENSTRAVEL, S.L., poden ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal.

Els fitxers així creats seran de titularitat i responsabilitat de SAPIENSTRAVEL S.L.,  que procedirà a cancel·lar les dades personals quan deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la que hagin sigut recollides o registrades. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les Administracions Públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de la preinscripció d’aquestes. Complert aquest termini, procedirà a la supressió de les seves dades personals.

SAPIENSTRAVEL S.L., ha pres totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El nivell de seguretat està en consonància amb la naturalesa de les dades personals.

SAPIENSTRAVEL S.L., es reserva la capacitat de modificar aquesta política de privacitat per mantenir a la legislació vigent sobre protecció de dades.

SAPIENSTRAVEL, S.L., no es responsabilitza del mal ús que es realitzi del contingut del web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells. Tampoc assumeix cap responsabilitat pel contingut de portals de tercers als que es pugui accedir amb enllaços.

Amb la finalitat d’agilitzar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, Viemocions utilitzarà “cookies”. Les “cookies” són blocs de dades que determinades websites envien al disc dur de l’ordinador quan aquest es connecta amb la finalitat d’identificar-lo, quedant emmagatzemada aquesta informació al disc dur de l’ordinador de l’usuari.  Les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim, no permetent accedir a dades de caràcter personal ni, en general, a dades del disc dur de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a que s’instal·li en el seu disc dur una “cookie” o bé per a rebutjar totes o algunes de les “cookies”. En aquest últim cas, la rapidesa i qualitat en el funcionament dels serveis de SAPIENSTRAVEL S.L. pot disminuir. SAPIENSTRAVEL S.L. utilitza “cookies” amb diverses finalitats entre els quals es troba el d’assegurar una major rapidesa i una personalització en el servei que es dóna a l’usuari, així com el d’analitzar les dades que de forma agregada llancen els registres de “cookies” al respecte d’índex de trànsit i audiència i hàbits dels usuaris del portal www.viemocions.com envers aquesta informació contribuir a l’avaluació i revisió dels serveis i productes que s’ofereixen a l’usuari a les pàgines del portal www.viemocions.com, així com l’acceptació pels usuaris dels continguts i dissenys de les pàgines web del Portal www.viemocions.com

Sapienstravel, SL, amb nº de C.I.F. B-65682718 domicili social al Carrer Diputació 279, 1º 7ª, 08007 Barcelona. Títol: GC-002403